Nog even geduld, komt eraan.

Noem ons hemelbestormers.

Theaterfestival Boulevard gelooft.
In verwondering en verdieping, in kleuren en kansen, in bezieling en betrokkenheid. Life is Wonderful, vinden wij. Onze leidraad is frisse nieuwsgierigheid, gezonde twijfel en positieve wilskracht. Onze motivatie laat zich niet bezoedelen door een haperende aarde, morrende massa of geïmplodeerde economie. Juist nu de wereld in brand lijkt te staan, willen we blijven inspireren en verrassen, willen we laten zien dat het anders kan en moet. Met de autonome, constructieve kracht van de kunsten en de warme verleiding van pure verhalen. Met optimisme, idealen en doorzettingsvermogen. Met elkaar. Noem ons hemelbestormers. En je hebt gelijk. Wij heffen liever een halfvol dan een halfleeg glas. En vinden ons gras eigenlijk net zo mooi groen als dat van de buren. Voorwaarts met tegengas!

Theaterfestival Boulevard zoekt.
Naar meningen die er toe doen. Naar engagement en talent. Van kunstenaars, van gezelschappen, van ons publiek. En dat mag best tegendraads zijn soms – een dwarse werkelijkheid laat zich immers niet kenteren door jaknikkerij vinden wij, maar is evenmin gebaat bij obstinaat geblaat. Daarom kiest Theaterfestival Boulevard voor bezielde trendsetters en culturele pioniers die becommentariëren. Hemelbestormers als wij, die ons een spiegel voorhouden en ons aansporen, motiveren, aan het denken zetten, uitdagen. Die op avontuurlijke manieren buiten de lijntjes kleuren.

Theaterfestival Boulevard presenteert.
Anderhalve week bontgekleurde diepgang en zomers vermaak. We kweken het avontuur en voeden het verlangen naar betekenisvolle belevenissen, bij een groot en divers publiek van heinde en verre. Carpe diem! Wij plukken samen de dagen, op onalledaagse locaties in en om de stad en op het bruisende festivalplein aan de voet van de St. Jan. Gevarieerd en gastvrij, uitdagend en ontwapenend serveert Theaterfestival Boulevard een bont palet met voorstellingen, workshops, installaties, concerten en kinderactiviteiten. Die stuk voor stuk bewijzen dat de verbeelding geen grenzen kent – als je er maar voor openstaat.

Theaterfestival Boulevard verbindt.
Kunstenaars, gezelschappen, bezoekers, bedrijven, subsidiënten, sponsoren, overheden. We arrangeren vruchtbare kruisbestuivingen, faciliteren kleurrijke samenwerkingsverbanden. Met onze voeten diep in de warme Brabantse aarde zijn we partners van culturele initiatieven dwars door Europa. Maar we verknopen ons evengoed aan de artistieke ontwikkeling van jonge en gerenommeerde podiumkunstenaars in onze directe nabijheid. Door ze uit te dagen. Door ze te ondersteunen. Door ze te volgen. Op een pad dat hun, ons en het publiek naar nieuwe, wonderlijke inzichten leidt. Naar mooie momenten.

Noem ons hemelbestormers.
En je hebt gelijk.


[mission statement Boulevard]